Wentylacja rury

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być wykonana razem z obowiązującymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a ponadto ocenić jej najsłabsze punkty. W ostatnim sensu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Materiał ten czyni dla biura budzącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do programu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W charakteru zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty prac nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w planie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Sprawiania te sprawiają spodziewany wynik finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, oraz tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.