Rodzaje gasnic do gaszenia urzadzen elektrycznych

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę zaczyna się w miejscach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne stanowić wykorzystana, ze powodu na jej daleko niski ciężar właściwy, co przemieszcza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest mało dobre i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których korzysta się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy podaje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w rezultatu kontaktu z wodą.

Para wodna może żyć oraz stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym szczególnie pomocne im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która udostępniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.