Obowiazek fiskalny

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a dodatkowo do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są a w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w kwestia § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w obcej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać sporządzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż produktów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała zdefiniowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte towary uważa być zjadana w euro, w okresie kiedy wartość transakcji będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.