Gaszenie pozarow budynkow uzytecznosci publicznej

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest zatem najzwyklejszy a znacznie znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

http://igv.pl/fe9-vivese-senso-duo-shampoo-15Vivese Senso Duo Shampoo. Shampoing contre la perte de cheveux

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co reaguje z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są największe zastosowanie. W relacje od posiadanego składu mogą stanowić zużywane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najtańszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi nasze przeznaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne działanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że być wiązana w wypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na tym, że wodę można stosować w którymkolwiek miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o pojemności nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych pomieszczeniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do różnych substancji, a również prawdy ich polecania i stosowania w rejon pożaru.